“เครือข่ายแรงงาน”ยื่น8ข้อถาม”บิ๊กตู่”ปมปฏิรูปประกันสังคม

“เครือข่ายแรงงาน” ยื่น 8 ข้อ ถาม “บิ๊กตู่”  ปมปฏิรูปประกันสังคม  ซัดรัฐเปิดเวทีฟังความเห็นไม่ครอบคลุ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(ฝั่งก.พ.)  นายสาวิทย์ แก้วหวาน  ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)  พร้อมตัวแทนคณะกรรมการฯ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

ทวงถามรัฐบาลกรณีการปฏิรูประบบประกันสังคม โดยได้รวบรวมประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้แรงงานเสนอต่อรัฐบาล เพื่อปรับปรุงแก้ไขยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยนายสาวิทย์  กล่าวว่า มีการเรียกร้องให้ปรับปรุงแต่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่มีการดำเนินการ รวมถึงไม่เปิดกว้างกว้างให้ผู้ประกันตน ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมหรือไม่

นายสาวิทย์ กล่าวต่อว่า ทางคณะกรรมการฯจึงมีคำถามต่อรัฐบาลและขอให้รัฐบาลตอบคำถามด้วย คือ 1.ทำไมรัฐจึงไม่ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารสำนักงานประกันสังคม ให้เป็นองค์กรอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 2.ทำไมไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในสัดส่วนที่เท่ากัน ระหว่างรัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง  3.รัฐค้างจ่ายเงินสมทบกว่า 56,000 ล้านบาท และเมื่อใดจะจ่ายให้ครบจำนวน 4.ทำไมจึงไม่เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้เท่ากับมาตรา 33  5.ไม่มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การคำนวณเงินสิทธิประโยชน์ชราภาพใหม่ จากเดิม 20 เปอร์เซ็นต์ ของฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็น 50 เปอร์เซ็นต์ของฐานเงินเดือนสุดท้าย

นายสาวิทย์ กล่าวอีกว่า  6.ไม่ประกาศใช้อนุบัญญัติทั้ง 17 ฉบับ ที่ออกตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2558 ทั้งที่ทุกฉบับดำเนินการแล้วเสร็จมานานแล้ว 7.ไม่จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระโดยเร็ว  และ8.ไม่ขยายกรอบเวลาในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมและเงินทดแทนจนสิ้นสุดการรักษาตามคำวินิจฉัยของแพทย์โดยไม่มีข้อจำกัด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews