แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในฐานะอดีตผู้อำนวยการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสนธิชินวัฒน์ยังคงกระวนกระวายต่อเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์และได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์ในเฟสบุ๊คของเขาอย่างสม่ำเสมอล่าสุด Sonthi อ้างสถิติแสดงให้เห็นว่าปริมาณ ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศมีการเติบโต

โดยปริมาณในปีพ. ศ. 2560 อยู่ที่ประมาณ 400 พันล้านตันในขณะที่นำเข้าจากต่างประเทศ 30,000-40,000 ตันในขณะที่ประเทศกำลังดิ้นรนกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตภายในประเทศ การนำเข้าจากต่างประเทศส่งผลให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาบาเซลในปีพ. ศ. 2541 ส่งผลให้การขนส่งของเสียอันตรายจากประเทศสมาชิกได้รับการควบคุมในระดับต่างๆ